แนะนำชมรม

ประวัติชมรม (History) ชมรมประดิษฐ์และออกแบบ หรือ รู้จักกันในชื่อของ “ชมรมไอเดีย (Idea Club)” เป็นชมรมในสังกัดฝ่ายวิชาการ สโมสรนิสิตจุฬาฯ
เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ในปีพ.ศ.2549 ชมรมก็ตั้งมาแล้วถึง 28 ปี
โดยนายสุนทร จิระนภากุล เป็นประธานชมรมคนแรก
– พ.ศ.2521 ชมรมประดิษฐ์และออกแบบ ได้ถือกำเนิดขึ้น

– พ.ศ.2548
ชมรมเริ่มเข้าขั้นวิกฤติ เนื่องจากขาดสตาฟฟ์ทำงานอย่างรุนแรง
จนกระทั่งเหลือสตาฟฟ์เพียง 3 คน และตัดสินใจทำเรื่องขอเสนอยุบชมรมไปแล้ว
แต่มีคนมาขอทำชมรมต่อ

– พ.ศ.2549
สตาฟฟ์ทำงานชุดใหม่ทั้งหมดขอเข้ามาบริหารกิจการในชมรมต่อ
เพื่อสืบสานชมรมนี้ให้มีอยู่ต่อไป

คำกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ชมรม จากอาจารย์ที่ปรึกษา

ฮเลภ??ม“จุดมุ่งหมายที่สำคัญประการหนึ่งของจุฬาฯในเวลานี้ ฮเลภ??ม
คือ การเสริมสร้างให้นิสิตเป็นนิสิตที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การรู้จักมองดูสิ่งต่างๆในมุมมองอันแปลกใหม่หรือการมีความคิดสร้างสรรค์นั้น นับเป็นการพัฒนาให้คนเราเป็นคนในระดับสูง คำว่าคนในระดับสูงนี้
มิได้หมายถึงการเป็นคนในระดับไฮโซ มีอภิสิทธิ์ อำนาจเหนือกว่าผู้อื่น
แต่หมายถึงการเป็นคนที่มีจิตใจและสติปัญญาในระดับสูง เ
ป็นคนที่มีคุณภาพ ทั้งนี้การลงมือทำตามที่ได้คิดหรือการนำพาความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ความจริง ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ
เพราะเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองนั้นเป็นการเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อเรา ไม่หยุดนิ่งที่จะคิด
ไม่หยุดนิ่งที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน
วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุไปสู่ความสำเร็จ
ดังนั้นพวกเราชมรมไอเดีย
จึงมีหน้าที่ส่งเสริมให้นิสิตมีกิจกรรมที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และสรรสร้างความคิดนั้นให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาสมกับชื่อชมรมไอเดีย.”


ความสำคัญของการประดิษฐ์และออกแบบ ( Importance )

ประเด็นแรก
การประดิษฐ์งานเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้และช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยในการคิดแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวัน
หากคนไร้ซึ่งความคิดสร้างสรรค์แล้ว คนอาจจะคิดอะไรเดิมๆที่ไม่เปลี่ยนแปลง
และโลกของเราอาจจะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

ประเด็นต่อมาคือการออกแบบ เป็นสิ่งที่สมาชิกเห็นความสำคัญมาก
เนื่องจากการออกแบบเป็นกระบวนการหนึ่งของการวางแผนในการทำสิ่งต่างๆ
ถ้าชีวิตเราไม่มีการออกแบบไว้
ชีวิตก็คงดำเนินไปอย่างไม่เต็มที่และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการออกแบบ เช่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์
เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศเป็นอย่างมาก
เราสามารถสังเกตได้จากการที่ต่างประเทศมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่, มีตึกอาคารที่สวยงามและแข็งแรง ,
มีการวางผังเมืองที่ช่วยแก้ปัญหาชุมชน, มีสิ่งของสวยงามน่าใช้
หรือแม้กระทั่งการแสดงออกอารมณ์ด้วยศิลปะก็ยังได้รับการยอมรับจากคนทุกอาชีพด้วย
อีกทั้งสื่อ เช่น ภาพเคลื่อนไหว, ภาพนิ่งที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ก็ยังมีความสวยงามและโดดเด่นมีเอกลักษณ์
เนื่องจากการมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบนั่นเอง
การปรับตัวของชมรม
(Adaptation)

เดิมทีจุดประสงค์ของชมรม คือ
เน้นไปที่การสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
แต่ในปัจจุบันเทรนด์และความนิยมในเรื่องการออกแบบหรือ Design นั้นมีความแรงกว่า
ผนวกกับงานประดิษฐ์นั้นเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ
เราจึงจัดอยู่ในหมวดเดียวกัน และเพิ่มเติมเรื่องของศิลปะเข้าไปเพิ่ม
ซึ่งทั้งสามสิ่งเกี่ยวข้องกันทั้งหมดด้วยคำว่า “ความคิดสร้างสรรค์” หรือ “Creative”
หรือในปัจจุบันพยายามผลักดันคำว่า “Think outside the box” แปลว่า
“กระบวนการคิดนอกกรอบ” ซึ่งมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

วิสัยทัศน์ (Vision)
ชมรมจะเป็นแหล่งเรียนรู้ (Learning Center)
เป็นชุมชนด้านศิลปะและการออกแบบ ( Art and Design Community)
สร้างให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ ( Create your Creative ) และ
พยายามให้คนคิดว่าศิลปะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ( Art is all around )

พันธกิจของชมรม (Mission)
ให้สมาชิกทุกคนมีการเรียนรู้ และ เผยแพร่ความรู้ทางศิลปะ ประดิษฐ์
และการออกแบบให้แก่นิสิตและบุคคลทั่วไป
นโยบายของชมรม (Policies)

1.
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และที่แสดงออกทางศิลปะและการออกแบบสำหรับทุกคน

2.
ให้เป็นชุมชนสำหรับคนชอบศิลปะและการออกแบบมารวมตัวกันที่ชมรมนี้

3.
ใช้ศิลปะและการออกแบบเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน

4.
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักชมรมมากขึ้น

5. ใช้ศิลปะในการกล่อมเกลา
ยกระดับความเป็นมนุษย์ขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: