กิจกรรมที่เคยทำมา

1.เปิดโลกกิจกรรม

Overview :
เป็นงานที่จัดในศาลาพระเกี้ยว
ซึ่งจะมีชมรมหลากหลายชมรมในจุฬาฯมาจัดนิทรรศการและตั้งโต๊ะรับสมัครน้องๆเพื่อนๆที่อยากเข้าชมรมกันเพียบไปหมดเลย
ชมรมประดิษฐ์และออกแบบเราก็ไปนะ
อย่าลืมไปพูดคุยกับเราล่ะ

วัตถุประสงค์ :


เปิดโอกาสให้นิสิตทั่วไปที่สนใจได้สมัครเป็นสมาชิกของชมรม


เปิดโอกาสให้นิสิตทั่วไปรู้จัก รับรู้ข่าวสารและทราบถึงผลงานของชมรมในด้านต่าง ๆ
ทั้งในอดีตถึงปัจจุบัน


สนับสนุนให้นิสิตได้ค้นหาตนเองและนำความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาใช้ในกิจกรรมส่วนรวมได้อย่างเต็มที่

2.วันนักประดิษฐ์

Overview :
เป็นกิจกรรมที่มีพี่ๆมาสอนทำของประดิษฐ์ต่างๆ เช่น เทียนแฟนซี
เป็นกิจกรรมที่เน้นให้คนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองออกมา

วัตถุประสงค์
:

– เพื่อให้สมาชิกใหม่ของชมรมและนิสิตทั่วไปได้รู้จักกิจกรรมของชมรม


เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ทำกิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านทางงานประดิษฐ์


เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านการประดิษฐ์และออกแบบมากขึ้น

3.โครงการวาดภาพด้วยสีน้ำนอกสถานที่
(ทริปสีน้ำ)

Overview :
เนื่องด้วยในช่วงปิดภาคการศึกษาเป็นช่วงเวลาที่นิสิตมีเวลาว่างจากเวลาเรียน
ทำให้นิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่
ทัศนศิลป์ซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ชมรมประดิษฐ์และออกแบบเล็งเห็นความสำคัญ
ทั้งนี้ทางชมรมฯจึงได้จัดกิจกรรมการวาดภาพนอกสถานที่ขึ้นเพื่อเป็นการสอนและสาธิตการวาดภาพด้วยสีน้ำให้แก่สมาชิกชมรมฯและนิสิตจุฬาฯที่สนใจ
ให้ได้รับความรู้ทางทักษะต่างๆและความชำนาญเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะทางศิลปะเพิ่มเติมและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

วัตถุประสงค์
:


เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านศิลปะการวาดภาพด้วยสีน้ำ


เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้นำความสามารถของตนมาใช้พัฒนาทักษะด้านศิลปะ


เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ประโยชน์จากศิลปะเพื่อชุมชนได้


เพื่อปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้มีจิตสำนึกต่อชุมชนและธรรมชาติ


เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตต่างคณะในจุฬาฯ
ในแง่ของการทำกิจกรรมร่วมกัน

4.โครงการแสดงผลงานภาพวาดสีน้ำจากโครงการวาดภาพสีน้ำนอกสถานที่

Overview
:
จัดงานเป็นแกเลอรี่โชว์ผลงานของคนที่ไปทริปสีน้ำ

วัตถุประสงค์
:


เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถและพัฒนาการด้านศิลปะของนิสิตที่ได้รับการอบรมจากโครงการวาดภาพสีน้ำนอกสถานที่


เพื่อให้นิสิตที่ได้แสดงผลงานเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนและรักที่จะสร้างงานศิลปะต่อไป


เพื่อเผยแพร่กิจกรรมชมรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

5.Idea I do

Overview :
คือกิจกรรมที่ตั้ง concept ขึ้นมาหนึ่งอย่าง แล้วก็ทำตามนั้น เช่นปีที่แล้วตั้ง
concept ไว้ว่า “ของเหลือใช้-ไม่เหลือหรอ” ก็คือ เอาของเหลือใช้มาดัดแปลงมาประดิษฐ์
เพื่อให้ได้ใช้ความคิดของตัวเอง
เพื่อทำสิ่งของขึ้นมา

วัตถุประสงค์ :


นิสิตได้ทำกิจกรรมที่ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์


นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านการประดิษฐ์และออกแบบ


นิสิตรู้จักที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า

6.โครงการออกแบบโลโก้งานจุฬาวิชาการ

Overview
: เมื่อปีใดที่มีการจัดงานจุฬาวิชาการแล้ว
ในปีนั้นจะมีการประกวดออกแบบโลโก้งานจุฬาวิชาการ

วัตถุประสงค์
: จัดงานเป็นแกเลอรี่โชว์ผลงานของคนที่ไปทริปสีน้ำ


เพื่อนำผลงานที่ได้รับคัดเลือกไปใช้ในการประชาสัมพันธ์งานจุฬาวิชาการ


เพื่อชมรมจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย


เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: